Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Εγγραφείτε στο κοινό μας διαδικτυακό σεμινάριο με την ACP CreativIT

Θέμα διαδικτυακού σεμιναρίου: «Διατηρώντας τα σχολεία ασφαλή, από το μπάνιο στην τάξη» 

Τι να περιμένετεΑποκτήστε πολύτιμες γνώσεις και γνώσεις για την ενίσχυση των σχολικών σας εγκαταστάσεων, ακόμη και στους πιο ευαίσθητους χώρους όπως τα μπάνια, με το HALO 3C. Εξετάστε πώς το IPVideo και το ACP CreativIT βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των συνεχώς εξελισσόμενων προκλήσεων ασφάλειας και ασφάλειας σε αυτούς τους τομείς ευαίσθητους στο απόρρητο. 

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει: Τομέας Κ-12.  

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ανακαλύψετε πώς το HALO SMART SENSOR μπορεί να προστατεύσει τους μαθητές, είτε μέσα στο μπάνιο είτε έξω.