Οι προσπάθειες IAQ των σχολείων αντιμετωπίζουν παλιούς, νέους εχθρούς

Οι σχολικές περιφέρειες έχουν κάνει τεράστια βήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (IAQ). Οι προκλήσεις συνεχίζονται, ωστόσο, καθώς οι διαχειριστές εγκαταστάσεων αγωνίζονται ενάντια στη συνεχή ανακάλυψη δομικών υλικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μαθητών και καθηγητών, καθώς και την άφιξη νέων αεροπορικών κινδύνων. Δύο πρόσφατες ειδήσεις καταδεικνύουν την κάτι-παλιό-κάτι-νέο χαρακτήρα του IAQ.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ