Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Δείκτης Ποιότητας Αέρα

Η μέτρηση του AQI καθορίζεται από την EPA. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος όσον αφορά τις χημικές ουσίες στον αέρα. Μια ένδειξη AQI μπορεί να σας δώσει έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει πόσο μολυσμένος μπορεί να είναι ο αέρας.

Έξυπνος αισθητήρας HALO 3C

Ακόμα κολλημένος;
Μπορούμε να βοηθήσουμε.