Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του δείκτη υγείας και του AQI;

Air Quality Index provides a rolling average of the quality of the air you are breathing over the course of a serval hours.

Παράγοντες δείκτη ποιότητας αέρα:

• Particulate Matter (2.5 μm, 10 μm)

• Carbon Monoxide (CO)

• Nitrogen Dioxide (NO₂)