Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Το AQI είναι ένα αρκτικόλεξο για τον δείκτη ποιότητας αέρα.

Η μέτρηση του AQI καθορίζεται από το EPA. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας του περιβάλλοντος όσον αφορά τις χημικές ουσίες στον αέρα. Μια ανάγνωση AQI μπορεί να μας δώσει έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει πόσο μολυσμένος μπορεί να είναι ο αέρας. Ο έξυπνος αισθητήρας HALO παρέχει μια μέτρηση AQI που είναι ένας κυλιόμενος μέσος όρος της ποιότητας του αέρα που αναπνέετε κατά τη διάρκεια λίγων ωρών.


Το HALO κάνει μεγάλους κύκλους μέτρησης για τη γενική ποιότητα του αέρα για τους ακόλουθους ρύπους:

Σωματίδια (2.5 μm, 10 μm)

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Διοξείδιο του αζώτου (NOXNUMX)