Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει έναν έξυπνο αισθητήρα HALO;

Ο έξυπνος αισθητήρας HALO 2C είναι πολύ εύκολος στην εγκατάσταση. Τοποθετείται στην οροφή με κυκλικό άνοιγμα 5 ιντσών (12.7 cm) και ένα μόνο καλώδιο CAT5/6 με POE. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν έμπειρο ενσωματωτή ασφαλείας για να εκτελέσετε την εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο με το σύστημα ασφαλείας σας και έχει εγκατασταθεί στη σωστή θέση. Το IPVideo διαθέτει ένα δίκτυο ενοποιητών ασφαλείας σε όλες τις Η.Π.Α. και θα χαρούμε να σας προτείνουμε έναν εγκαταστάτη πιστοποιημένο HALO.