Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Μπορώ να εγκαταστήσω τον έξυπνο αισθητήρα HALO κοντά σε ντους;

Όχι, ο ατμός από τα ντους προκαλεί ψευδή γεγονότα. Η συχνότερη χρήση ντους σημαίνει ότι θα υπάρχει περισσότερη υγρασία στον αέρα. Είναι δύσκολο να πούμε την απόσταση ασφαλείας καθώς είναι δύσκολο να κρίνουμε πόσο μακριά θα μεταφέρει ο ατμός σε έναν δεδομένο χώρο. Μπορεί να απαιτήσει κάποια δοκιμή και μετακίνηση των συσκευών μετά την εγκατάσταση.