Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε προσαρμοσμένες λέξεις-κλειδιά για συμβάντα βοήθειας;

Όχι, αλλά υπάρχει μια ποικιλία λέξεων-κλειδιών που μπορείτε να επιλέξετε από τη σελίδα Halo Cloud Device Maintenance που θα ενεργοποιήσουν ένα συμβάν βοήθειας:

• Βοήθεια έκτακτης ανάγκης (προεπιλογή)
• Βοήθεια Nine One One
• Help One One One
• Βοήθεια Triple Nine
• Βοήθεια Triple Zero

Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προστεθούν επιπλέον λέξεις και γλώσσες.