Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Αισθητήρας μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν επίγνωση των θανατηφόρων επιπτώσεων
υψηλών συγκεντρώσεων αυτού του άοσμου, άχρωμου αερίου.
Η έκθεση σε χαμηλότερα επίπεδα που μερικές φορές προκαλείται από συσκευές καύσης καυσίμου μπορεί επίσης να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες,
συμπεριλαμβανομένης της σύγχυσης και της απώλειας μνήμης.

Εάν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, ο Έξυπνος Αισθητήρας HALO θα ενεργοποιήσει ένα Εκδήλωση AQI.