Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Εκδήλωση πυροβολισμών

Ο Έξυπνος Αισθητήρας HALO αναγνωρίζει πυροβολισμούς στην τοποθεσία με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων χρησιμοποιώντας μοτίβο ήχου συχνότητας και κρουστά. Ο αισθητήρας είναι πιστοποιημένος τρίτος και έχει εμβέλεια 3 ποδιών με ανίχνευση ακτίνας 25°. Το HALO πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον πυροβολισμό για να πυροδοτήσει ένα συμβάν.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ένα ψευδές συμβάν, βεβαιωθείτε το HALO εκτελείται στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού και φορτώνονται οι τρέχουσες προεπιλογές ασφαλείας. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί.