Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Εφαρμογή HALO Cloud Mobile-Android

Οι χρήστες του HALO Cloud μπορούν να έχουν πρόσβαση στο HALO Cloud στο smartphone Android ή στο τραπέζι τους Android. Από το κατάστημα εφαρμογών Google Play αναζητήστε "HALO IPVideo» και κατεβάστε την εφαρμογή.