Δείκτης Υγείας

Ο Δείκτης Υγείας Έξυπνου Αισθητήρα HALO παρέχει μια ένδειξη σε πραγματικό χρόνο για τον πιθανό κίνδυνο εξάπλωσης αερομεταφερόμενων μολυσματικών ασθενειών σε ένα κτίριο.

Αυτά τα συμβάντα βοηθούν στη μείωση της εξάπλωσης της λοίμωξης.

Οι Παράγοντες Δείκτης Υγείας προσδιορίζονται από τις μετρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα (CO1), των σωματιδίων (2.5 μm, 10 μm, XNUMX μm), της υγρασίας (RH), των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και του διοξειδίου του αζώτου (NOXNUMX)