Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Εκδηλώσεις βοήθειας

Ο έξυπνος αισθητήρας HALO είναι εξοπλισμένος με (2) δύο μικρόφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση ανάλυσης ήχου. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί που έχει επιλεγεί στην καρτέλα Συμβάντα. Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα προ-προγραμματισμένων λέξεων βοήθειας. Η προεπιλογή είναι "επείγουσα βοήθεια", αλλά μπορεί να αλλάξει σε:

• Βοήθεια Nine One One
• Help One One One
• Βοήθεια Triple Nine
• Βοήθεια Triple Zero

Το HALO δεν εγγράφει ζωντανό ήχο.