Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Πώς συνδέω τα ρελέ;

ΡΕΛΕ ΓΙΑ HALO-V2.0 ΚΑΙ HALO-2C

Ο έξυπνος αισθητήρας HALO διαθέτει δύο ελεγκτές ρελέ που μπορούν να ενεργοποιήσουν ένα εξωτερικό σύστημα σε ένα συμβάν. Τα χειριστήρια του ρελέ έχουν οριστεί από προεπιλογή σε Κανονικά κλειστά "NC". Οι θύρες μπορούν να αλλάξουν στο Normally Open "NO" αλλάζοντας τις ακίδες jumper. Τα Jumper Pins βρίσκονται στον πίνακα. Τα δύο επάνω καλύμματα του έξυπνου αισθητήρα HALO πρέπει να αφαιρεθούν για να εκτεθούν οι ακίδες του ρελέ. Μόλις εκτεθεί, η προεπιλεγμένη κατάσταση κάθε ρελέ μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα μετακινώντας τους βραχυκυκλωτήρες από NC σε NO.