Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Αισθητήρας υγρασίας

Ο έξυπνος αισθητήρας HALO μετρά τη σχετική υγρασία, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των ιών στον αέρα καθώς και στο πόσο καιρό παραμένουν στον αέρα.

Το συνιστώμενο επίπεδο υγρασίας είναι 40-60% σχετικό με την άνεση αλλά και τη λοιμώδη νόσο. Εάν ο αισθητήρας υγρασίας ανιχνεύσει επίπεδα υγρασίας πάνω από 60% ή κάτω από 40%, θα ενεργοποιήσει Εκδήλωση δείκτη υγείας.

Σε υγρασία 60% ή μεγαλύτερη, η υγρασία στον αέρα επιτρέπει στον ιό να ζει περισσότερο.

Κάτω από το 40% υγρασία, η συγκεκριμένη ύλη παραμένει αιωρούμενη στον αέρα περισσότερο, επιτρέποντάς της να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση.