Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Απαιτήσεις ύψους

Το ύψος θα διαφέρει ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί. 

Για ανίχνευση ατμού, θα χρειαστεί να βρίσκεστε στα 8-9 πόδια - όχι υψηλότερα.