Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Είναι ασφαλής ο έξυπνος αισθητήρας HALO;

Ναι, ο Έξυπνος Αισθητήρας HALOS είναι ασφαλής επειδή προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και η επικοινωνία μέσω Διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη. Η επικοινωνία μεταξύ του προγράμματος-πελάτη HALO και του διακομιστή είναι κρυπτογραφημένη χρησιμοποιώντας ασφάλεια που βασίζεται σε διακριτικά για να διασφαλιστεί ότι η επικοινωνία προστατεύεται. Το λογισμικό HALO έχει δοκιμαστεί χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία δοκιμών διείσδυσης OWASP.org για να διασφαλιστεί ότι ακολουθεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλών εφαρμογών Ιστού.