Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Microsoft (χρήστης/κωδικός πρόσβασης) Ρύθμιση συναίνεσης για εφαρμογές

Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το σφάλμα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συναίνεση χρήστη για το Microsoft Outlook.

  1. Συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό διαχείρισης για το Microsoft 365
  2. Στο κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οργάνωσης > Υπηρεσίες σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συναίνεση χρήστη για εφαρμογές.
  3. Στις Συναίνεση χρήστη για εφαρμογές σελίδα, ορίστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη συναίνεση χρήστη.