Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Αισθητήρας διοξειδίου του αζώτου (NOXNUMX).

Οι κύριες πηγές NOXNUMX είναι κυρίως οι εκπομπές από τα καυσαέρια των οχημάτων και η οικιακή θέρμανση. Η μακροχρόνια έκθεση στο NOXNUMX μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως υπέρταση, διαβήτη, καρδιακές και καρδιαγγειακές παθήσεις, ακόμη και θάνατο.

Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου θα ενεργοποιήσουν και τα δύο AQI και το Γεγονότα του δείκτη υγείας.