Αιωρούμενα σωματίδια

Το HALO Smart Sensor που μετράει τα σωματίδια, ή PM, είναι ένα μείγμα σωματιδίων και σταγονιδίων στον αέρα. Τα PM ποικίλλουν σε σχήμα και μέγεθος, αλλά αυτά των 10 μικρομέτρων σε πυκνότητα ή μικρότερη μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία σας επειδή μπορούν να εισπνευστούν. Το PM 2.5 αναφέρεται σε λεπτά σωματίδια – με πυκνότητα δυόμισι microns ή μικρότερη.