Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Πώς να επαναφέρετε εργοστασιακά τον έξυπνο αισθητήρα HALO

Για HALO V2.0 & 2C

Το HALO Smart Sensor περιλαμβάνει ένα κουμπί σκληρής επαναφοράς που μπορεί να επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές. Λάβετε υπόψη ότι το εξωτερικό κάλυμμα του έξυπνου αισθητήρα HALO πρέπει να αφαιρεθεί για να εμφανιστεί το κουμπί επαναφοράς.

1. Αφού η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε συνδετήρα ή μικροκατσαβίδι
κουμπί ενεργοποίησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου η λυχνία LED γίνει μοβ για να αφαιρέσετε όλους τους χρήστες και να επανεκκινήσετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να γίνει πράσινη η λυχνία LED για να αφαιρέσετε όλους τους χρήστες, μεταβείτε στο DHCP
και επανεκκίνηση.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να γίνει κόκκινη η λυχνία LED για να αφαιρέσετε όλους τους χρήστες, να μεταβείτε στο DHCP, να διαγράψετε όλα τα αρχεία διαμόρφωσης και να επανεκκινήσετε.

Για το HALO 3C

Για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων HALO-3C επικοινωνήστε με την υποστήριξη στη διεύθυνση support@ipvideocorp.com ή 1-866-797-1300
Ετοιμάστε τις πληροφορίες εγγύησης για να επιβεβαιώσετε την ιδιοκτησία.