Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Διαμόρφωση SMTP – Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας Gmail (χρήστης/κωδικός πρόσβασης)

Εάν χρησιμοποιείτε έναν δωρεάν λογαριασμό Gmail για τις ειδοποιήσεις συμβάντων και λαμβάνετε Κατάσταση email : Σφάλμα ελέγχου ταυτότητας (χρήστης/κωδικός πρόσβασης), ελέγξτε για επιβεβαίωση Οι λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές είναι ενεργοποιημένες.