Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Τι είναι η παραβίαση;

Ο Έξυπνος Αισθητήρας HALO χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα παραβίασης για την πρόληψη βανδαλισμών και την απενεργοποίηση του HALO, εντοπίζοντας κραδασμούς που προκαλούνται από το χτύπημα του HALO, την ρίψη αντικειμένων πάνω του ή ακόμα και τη μετακίνηση του πλακιδίου οροφής στο οποίο είναι τοποθετημένο το HALO.