Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις ισχύος HALO;

Τροφοδοτικό PoE (IEEE 802.3af Class 3 Compliance) 9W

Σύνδεση δικτύου (RJ-45) – απαιτεί τροφοδοσία 802.3af μέσω Ethernet ή εγχυτήρα POE.