Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Ποια είναι η απαίτηση ύψους εγκατάστασης HALO;

Για βέλτιστη απόδοση, ειδικά για την ανίχνευση συμβάντων ατμού, ο έξυπνος αισθητήρας HALO πρέπει να εγκατασταθεί μεταξύ 8 ποδιών (2.44 μέτρα) και 9 ποδιών (2.74 μέτρων).