Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Ποιο είναι το εύρος HALO για τη θερμοκρασία και την υγρασία λειτουργίας;

Λειτουργήστε σε περιοχή θερμοκρασιών από 0 °C έως +50 °C (+32 °F έως 122 °F).

Λειτουργία σε εύρος υγρασίας 0–90% RH (χωρίς συμπύκνωση).