Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω τον προσαρμογέα επιφανειακής βάσης;

Όταν η τοποθεσία έχει σκληρές οροφές ή για πόλο πτώσης οροφής για να καλύψει τα απαιτούμενα ύψη χρησιμοποιήστε επιφανειακή βάση Αριθμός ανταλλακτικού MFR #HALO-SMADAPT.