Αρχιτέκτονες & Μηχανικοί

Χρήση τεχνολογίας αισθητήρων και αυτοματοποίηση συστημάτων HVAC για τη μείωση της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών στα κτίρια

Το μάθημα AIA CEU, με χρήση τεχνολογίας αισθητήρων και αυτοματοποιώντας συστήματα HVAC για τη μείωση της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών στα κτίρια, παρέχεται για την εκπαίδευση των τελικών χρηστών, συμβούλων, μηχανικών και αρχιτεκτόνων. Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών στα κτίρια. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ να κατανοήσουμε τα τρέχοντα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από το CDC, την EPA, την ASHRAE, καθώς και άλλους οργανισμούς. Μόλις δημιουργηθεί αυτό το θεμέλιο το επόμενο, μαθησιακός στόχος είναι ο εντοπισμός διαφόρων τεχνολογιών αισθητήρων, τοπολογιών και σχετικών τύπων αισθητήρων καθώς και ο σχεδιασμός συστημάτων με χρήση αισθητήρων και συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων.

Στόχοι μάθησης

Αυτό το μάθημα θα εντοπίσει σχετικές πληροφορίες σχετικά με:

  • Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών στα κτίρια.
  • Τα τρέχοντα πρότυπα αναπτύχθηκαν από CDC, EPA, ASHRAE, καθώς και άλλους οργανισμούς.
  • Τεχνολογία αισθητήρων, τοπολογία και σχετικοί τύποι αισθητήρων.
  • Σχεδιασμός συστήματος με χρήση αισθητήρων και συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων.

Θέματα που καλύπτονται

  • Πηγές Εκπομπών
  • Τρόποι μετάδοσης
  • Συγκέντρωση και Προστατευτικός Αερισμός
  • Επίπεδη Στρατηγική και Ιεραρχία Ελέγχων
  • Διαδικασία Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
  • Τεχνολογία καθαρισμού αέρα και οι δυνατότητες απολύμανσής τους

Επισκόπηση μαθημάτων

Σειρά μαθημάτων #ΕκδοχήΜήκοςΠιστώσεις που κερδίζονται
IPV-101Επισκόπηση30 Λεπτά.5 πιστώσεις
IPV-102Εισαγωγή60 Λεπτά1 πίστωση
IPV-103Πλήρες μάθημα90 Λεπτά1.5 Μονάδες

Όλες οι μονάδες σε αυτό το μάθημα είναι μονάδες HSW (Health, Safety, & Wellness). **Δεν απαιτείται προαπαιτούμενο μάθημα.**

Ζητήστε Πληροφορίες A&E

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ


Στοιχεία Επικοινωνίας