Στοιχεία μάρκετινγκ

Λογότυπο IPVideo Corp

Λογότυπο HALO

Λογότυπο HALO Cloud

Λογότυπα συνεργατών IPVideo

Εικόνες προϊόντος HALO 2C

Φύλλα κοπής μεταπωλητή HALO 2C

Εικόνες προϊόντος HALO 3C

Φύλλα κοπής μεταπωλητή HALO 3C