Εγγραφή Έργου

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να καταχωρήσετε τις ευκαιρίες όγκου.

  • Υπάρχει δεν απαιτείται ελάχιστη απαίτηση εσόδων για το HALO 2C.
  • HALO 3C, και HALO 3C-PC απαιτούν ελάχιστη επαληθευμένη αξία εγγραφής έργου 30,000 $ USD.

Απαιτούνται πλήρεις πληροφορίες τελικού χρήστη, οι πληροφορίες μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη δεν θα γίνονται δεκτές. Σημείωση: Τα έργα που είναι μόνο άδειες HALO Cloud δεν είναι κατάλληλα για εγγραφή έργου. Αφήστε 2 ολόκληρες εργάσιμες ημέρες για έλεγχο. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες εγγραφές ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον έλεγχο και έγκριση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
Πληροφορίες μεταπωλητή
Πληροφορίες τελικού χρήστη
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ