Εγγραφή Έργου

Όταν ο αντιπρόσωπος πωλήσεών σας προσδιορίζει ένα έργο ως IPVIDEO CORP HALO, η παρακάτω φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στον Υπεύθυνο Πωλήσεων για έγκριση. Υπάρχει δεν απαιτείται ελάχιστη απαίτηση εσόδων για το HALO 2C. Το HALO 3C απαιτεί ελάχιστη επαληθευμένη αξία εγγραφής έργου 30,000 $. Απαιτούνται πλήρεις πληροφορίες τελικού χρήστη, οι πληροφορίες μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη δεν θα γίνονται δεκτές.

Σημείωση: Τα έργα που είναι μόνο άδειες HALO Cloud δεν είναι κατάλληλα για εγγραφή έργου.

Αφήστε 2 ολόκληρες εργάσιμες ημέρες για έλεγχο. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες εγγραφές ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον έλεγχο και έγκριση.