Μάθετε για τον αισθητήρα πολλαπλών λειτουργιών μας