Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Ασφάλεια προϊόντος

Πολιτική ευπάθειας ασφαλείας

Επισκόπηση
Η IPVideo Corporation ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου όσον αφορά τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων ασφαλείας των προϊόντων μας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την έκθεση των πελατών σε κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλες επιθέσεις. Αυτό δεν αφορά συγκεκριμένα την IPVideo Corporation, αλλά μάλλον μια γενική συνθήκη για όλες τις συσκευές δικτύου. Αυτό που μπορεί να εγγυηθεί η IPVideo Corporation, είναι ότι καταβάλλουμε πάντα μια συντονισμένη προσπάθεια σε κάθε δυνατό στάδιο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο ελάχιστος δυνατός κίνδυνος σχετίζεται με τις συσκευές και τις υπηρεσίες της IPVideo Corporation.

Η IPVideo Corporation αναγνωρίζει ότι τα τυποποιημένα πρωτόκολλα και υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να έχουν αδυναμίες που μπορεί να αξιοποιηθούν για επιθέσεις. Αν και η IPVideo Corporation δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις υπηρεσίες, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο μείωσης και εξάλειψης των κινδύνων που σχετίζονται με τις συσκευές IPVideo Corporation.

Οι τελευταίες ισχύουσες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας περιλαμβάνονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού/υλικολογισμικού. Η IPVideo Corporation παρέχει δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού για προϊόντα που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Αναβάθμισης Λογισμικού. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις ενημερώσεις μεταβαίνοντας στην ενότητα λήψης εγγράφων της σελίδας κάθε προϊόντος στον ιστότοπό μας: www.ipvideocorp.com.

Διαχείριση ευπάθειας
Η IPVideo Corporation ταξινομεί τη σοβαρότητα μιας ευπάθειας είτε ως κρίσιμη είτε ως μη κρίσιμη. Η ταξινόμηση βασίζεται στον κίνδυνο για τους χρήστες όταν τα προϊόντα αναπτύσσονται, σκληρύνονται και χρησιμοποιούνται με συνιστώμενο τρόπο. Τα τρωτά σημεία που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και τα οποία η IPVideo Corporation ταξινομεί ως μη κρίσιμα θα αντιμετωπιστούν στον κανονικό προγραμματισμένο κύκλο έκδοσης υλικολογισμικού.

Τα τρωτά σημεία που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και τα οποία η IPVideo Corporation ταξινομεί ως κρίσιμα μπορεί να οδηγήσουν σε μια μη προγραμματισμένη έκδοση υπηρεσίας για το εφαρμοστέο και υποστηριζόμενο υλικολογισμικό. Μια συμβουλή ασφαλείας θα δημοσιευτεί στη διεύθυνση www.ipvideocorp.com/product-security, η οποία θα περιλαμβάνει περιγραφή περίπτωσης, ανάλυση απειλών/κινδύνων, συστάσεις και το σχέδιο της IPVideo Corporation για την επίλυση του ζητήματος.

Αναφορά τρωτών σημείων
Ενώ η IPVideo Corporation θα εργαστεί για να περιορίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τρωτά σημεία, εάν εντοπίσετε μια ευπάθεια ασφαλείας που σχετίζεται με ένα προϊόν ή υπηρεσία της IPVideo Corporation, αναφέρετε αμέσως το πρόβλημα. Ο έγκαιρος εντοπισμός των τρωτών σημείων ασφαλείας είναι κρίσιμος για την εξάλειψη πιθανών απειλών.

Οι τελικοί χρήστες, οι συνεργάτες, οι πωλητές, οι βιομηχανικές ομάδες και οι ανεξάρτητοι ερευνητές που έχουν εντοπίσει έναν πιθανό κίνδυνο ενθαρρύνονται να στείλουν email στο product-security@ipvideocorp.com. Ελέγξτε τη διεύθυνση www.ipvideocorp.com/product-security προτού επικοινωνήσετε με την ομάδα καθώς η ανησυχία σας μπορεί να έχει ήδη διεκπεραιωθεί σε συμβουλευτική υποστήριξη ασφαλείας.

Σημείωση: Η ομάδα ασφάλειας προϊόντων της IPVideo Corporation δεν θα επεξεργαστεί αιτήματα για υποστήριξη, τροποποιημένες λειτουργίες και δηλώσεις. Τέτοια αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου καναλιού IPVideo Corporation, συνήθως πωλήσεων ή τεχνικής υποστήριξης.

Τεχνική υποστήριξη: www.ipvideocorp.com/support
Γενικά: www.ipvideocorp.com

Διαδικασία απόκρισης
Όλες οι έγκυρες υποβολές στη διεύθυνση product-security@ipvideocorp.com θα υποβληθούν σε επεξεργασία και ανάλυση. Η IPVideo Corporation θα απαντήσει εντός 48 ωρών με μια επιβεβαίωση και πιθανές πρόσθετες ερωτήσεις για έρευνα. Ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας, η IPVideo Corporation μπορεί να δώσει συνέχεια δημοσιεύοντας περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.ipvideocorp.com/product-security.

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων IPVideo Corporation Πλήρως συμβατό με NDAA
Η IPVideo Corporation είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, το οποίο περιλαμβάνει λύσεις που διατίθενται στο εμπόριο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, το Υπουργείο Άμυνας (DoD) και τους σχετικούς εργολάβους και θυγατρικές εταιρείες, είναι πλήρως συμβατό με το NDAA.

Επιπλέον, η IPVideo Corporation δεν χρησιμοποιεί κανένα SoC (System on Chip) ή άλλα στοιχεία ικανά να επεξεργαστούν λογισμικό, από τις απαγορευμένες κινεζικές εταιρείες. Όλα τα προϊόντα IPVideo χρησιμοποιούν chipset συμβατά με NDAA.

Λήψη πληροφοριών από την IPVideo Corporation
Η IPVideo Corporation δημοσιεύει οδηγίες, συμβουλές ασφαλείας και δηλώσεις στη διεύθυνση www.ipvideocorp.com/product-security.

*Λάβετε υπόψη ότι οι συμβουλές και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ή να βασίζονται σε αυτές ως ολοκληρωμένες ή εξαντλητικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προστασίας των συστημάτων σας από ευπάθειες στον κυβερνοχώρο. Η IPVideo Corporation δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα προϊόντα της είναι απρόσβλητο από πιθανή επίθεση στον κυβερνοχώρο και η συμμόρφωση με τις συμβουλές και τις υποδείξεις που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να οδηγήσει το σύστημά σας σε ευπάθειες στον κυβερνοχώρο ή σε κυβερνοεπίθεση.