Δημιουργία λύσεων δικτύου

Επιτήρηση

Επιτήρηση

HALO Smart Sensor Integration Partner - AVA
HALO Smart Sensor Integration Partner - Axxonsoft
HALO Smart Sensor Integration Partner - The Boring Lab
HALO Smart Sensor Integration Partner - Pelco
HALO Smart Sensor Integration Partner - Vaidio

Cloud Surveillance

Διαχείριση Cloud

HALO Smart Sensor Integration Partner - Αρούμπα
HALO Smart Sensor Integration Partner - Βελτίωση ήχου
HALO Smart Sensor Integration Partner - Connect One
HALO Smart Sensor Integration Partner - Extreme
HALO Smart Sensor Integration Partner - Iot nxt
HALO Smart Sensor Integration Partner - Moro
HALO Smart Sensor Integration Partner - Presence Management

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

HALO Smart Sensor Integration Partner - AMT
HALO Smart Sensor Integration Partner - Gallagher

Ειδοποίηση Έκτακτης Ανάγκης

HALO Smart Sensor Integration Partner - DIR-S
HALO Smart Sensor Integration Partner - Punch Alert
HALO Smart Sensor Integration Partner - Vigilance

Αυτοματισμοί κτιρίων

HALO Smart Sensor Integration Partner - BACnet
HALO Smart Sensor Integration Partner - Metasys
HALO Smart Sensor Integration Partner - OpenBlue
HALO Smart Sensor Integration Partner - Reflow

Βίντεο ενσωμάτωσης

Gallagher Integration

Ενσωμάτωση Avigilon

Ενοποίηση ορόσημο