Συνδεθείτε στις λύσεις δικτύου των κτιρίων σας

2.6.2.3 Υλικολογισμικό

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Αύγουστος 23, 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν η συσκευή HALO εκτελεί αυτήν τη στιγμή έκδοση υλικολογισμικού κάτω από την έκδοση 2.0, απαιτεί ένα επιπλέον βήμα αναβάθμισης. Θα χρειαστεί πρώτα να κάνετε αναβάθμιση στην έκδοση υλικολογισμικού 2.5.1 και μετά να εγκαταστήσετε την έκδοση 2.6.2.3.

2.6.7 Διαχείριση Συσκευών HALO (HDM)

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεκέμβριος 1, 2022

2.5.1 Υλικολογισμικό

Ημερομηνία κυκλοφορίας: Δεκέμβριος 23, 2021