Κατανοήστε πώς λειτουργεί το HALO με Live Demos

Βίντεο Walkthrough

Εμπειρία διεπαφής χρήστη HALO

Επισκόπηση HALO Cloud

Χρειάζεστε μια πιο εμπεριστατωμένη ματιά στο HALO Smart Sensor ή έχετε άλλες ερωτήσεις; 

Επίδειξη βίντεο

Επίδειξη HALO - Ανίχνευση Vape

Επίδειξη HALO - Ανίχνευση ατμίσματος Μέρος 2

HALO Demo - Chemical Detection

Επίδειξη HALO - Αναλύσεις ήχου

HALO Demo - Διαχείριση Εγκαταστάσεων

HALO Demo Live